24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

مجسمۀ ٨ متری استالین در مقابل کارخانه‌ای واقع در شهر «وِلیکیه‌لوکی»، در غرب روسیه افتتاح شد.

روز ۲۴ مرداد، یک مجسمۀ ٨ متری استالین در مقابل کارخانه‌ای واقع در شهر «وِلیکیه‌لوکی»، در غرب روسیه افتتاح شد. در این مراسم علاوه بر نمایندگان حزب کمونیست محلی، چند کشیش نیز حضور داشتند. یکی از آنان، با پاشیدن آب مقدس، مجسمه را متبرک کرد.

کرملین وی را همچنان به عنوان «پدر پیروزی بزرگ شوروی در برابر آلمان نازی» معرفی می‌کند.