محاکمه و صدور احکام ظالمانه حبس و شلاق برای ۸ تن از کارگران نیشکر هفت تپه

امروز چهارشنبه، ۲۳ مردادماه ۹۸، محاکمه هشت نفر از کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه شوش انجام شد. تعداد چهار نفراز این کارگران چند ماه قبل در ارتباط با همین پرونده مدت یک هفته درزندان دزفول بازداشت بودند که همگی با قرار وثیقه، به طور موقت آزاد شدند.

درهمین رابطه در چند روز گذشته تعداد هشت نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه، در دادگاه! به احکام ناعادلانه و غیر انسانی، هشت ماه حکم تعلیقی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.

لازم به یاد آوری است که در جلسه امروز ۴ نفر از کارگران هفت تپه، خانم فرزانه زیلابی به عنوان وکیل کارگران هفت تپه در دادگاه حضور داشته است.

جلسات دادرسی بر پرونده ۱۷ تن از فعالان کارگری بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در زمستان سال گذشته توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش بطور روزانه در حال برگزاری می باشد و تا به امروز ۷ تن از فعالان کارگری از بابت اتهاماتی همچون «اخلال در نظم عمومی» و یا «نشر اکاذیب» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

Share: