محاکمه کارگران هفت تپه

نان_کار_آزادی_ 

شادی_رفاه_آبادی 

امروز بیست و هفتم آذرماه، ساعت یک بعدازظهر، جلسه رسیدگی به پرونده کارگران هفت تپه، با حضور وکیل کارگران، خانم فرزانه زیلابی  در شعبه یکصد و دو کیفری ۲ شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج بر گزار شد.

اسامی کارگران:

یوسف بهمئی 

ابراهیم عباسی منجزی

محمد خنیفر

مسلم چشم خاور

ایمان اخضری 

خدایی

اتهام وارد شده به  کارگران، اخلال در نظم عمومی می باشد.

سنديكای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از مطالبات به حق کارگران 

 هرگونه اتهام و پرونده سازی برای کارگران را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به پرونده سازی، احضار و تهدید کارگران می‌باشد.!

۲۷ / آذر / ۹۸ 

سندیکای کارگران نیشکر هفت 

Share: