ماموران یگان ویژه، لباس شخصی و بسیجی‌ها دانشگاه شریف را محاصره کرده و از ابتدای شب سرکوب دانشجویان را شروع کرده‌اند

در دومین روز اعتصاب سراسری دانشگاه‌ها ماموران یگان ویژه، لباس شخصی و بسیجی با محاصره دانشگاه شریف، دانشجویان را محبوس کرده و هرکس از دانشگاه شریف خارج شود را شدیدا کتک زده و دستگیر می‌کنند. از ظهر روز یکشنبه۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ ماموران بسیجی و لباس شخصی با حمله به داخل دانشگاه شریف تعدادی از دانشجویان را دستگیر کرده و به نقاط نامعلومی منتقل کرده‌اند. ماموران یگان ویژه با شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه و شلیک مستقیم دانشجویان را هدف قرار می‌دهند. از ابتدای شب نیروهای گارد ویژه از نقاط مختلف تهران به سمت دانشگاه شریف در حال حرکت می‌باشند. گفته می‌شود به خوابگاه‌های این دانشگاه نیز به منظور دستگیری دانشجویان حمله شده است. مردم و بعضی از اساتید به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف خود را به درب‌های دانشگاه رسانده تا مانع حمله ماموران به دانشجویان شوند. تا زمان مخابره خبر وضعیت در دانشگاه شریف همچنان ملتهب و ناآرام بود.