محروم نگه داشتن کارگران از بسته‌های حمایتی و سبد کالا

دولت، وضعیت معیشتی کارگران کشور را به دست فراموشی سپرده و ارگانی که به مشکلات کارگران رسیدگی قانونمند کند وجود ندارد. اکنون بسیاری از کارخانه‌ها نیز فاقد نقدینگی هستند که اگر اراده کمک به کارگران خود را هم داشته باشند، بتوانند به آنها کمک‌های غیر نقدی بکنند.

در شرایط فعلی کارگران بسا بیشتر از گذشته، همچنان از سبد کالا گرفته تا بسته حمایتی و کمک معیشتی عمدتا بی‌بهره‌اند.

همشهری آنلاین به نقل از دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران که لزوم توجه ویژه به معیشت و خواربار کارگران در سال آینده را خواستار شده نوشته است: «درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران نباید از مصوب سال گذشته کمتر باشد.»

هادی ابوی درباره درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده به خبرگزاری ایسنا نیز گفته است: «درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده نباید از نرخ مصوب سال گذشته کمتر باشد؛ چون همین حالا با دستمزدی که سال گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسید، بسیاری از خانوارهای کارگری نمی‌توانند از عهده امرار معاش خود برآیند. معیشت این خانواده‌‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، به سختی می‌گذرد.»

ابوی با اشاره به اعلام افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده گفت، اما «کارگران فاقد مزایای رفاهی و انگیزشی بوده و به آنها کارانه و سبد کالای ماهانه تعلق نمی‌گیرد و عمدتا از دریافت سبد کالا و بسته حمایتی تا کمک معیشتی محرومند. عمده کارگران در بخشهای صنوف و خدمات فعالیت می‌کنند و به شدت نیازمند دریافت این کمکها هستند.»

وی با تاکید بر لزوم تعیین هرچه سریع‌تر رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: «شورای عالی کار از هفته‌های آینده به طور جدی وارد مذاکرات مزد سال ۹۹ خواهد شد و انتظار داریم با درنظر گرفتن واقعیتهای روز جامعه و لمس شرایط زندگی کارگران رقم دستمزد را تعیین کند.»

  • رشد ۱۷۰درصدی قیمت مواد غذایی و هشدار نسبت به وقوع ابرتورم و گسترش فقر
Share: