03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

محمد نوری‌زاد در اقدامی اعتراضی شیشه‌های بخش تلفن کارتی بند شش زندان اوین را شکست

  حساب کاربری محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پستی اینستاگرامی، خبر داده که او در اعتراض به «قطع ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تلفن‌های کارتی زندانیان سراسر کشور، در حالی که آنها در کارت‌های خود از ده هزار تومان تا پانصد هزار تومان شارژ داشتند»، با «گوشت‌کوب» شیشه همه تلفن‌های کارتی بند شش زندان اوین را شکسته است.

در این متن به قلم آقای نوری‌زاد آمده:‌ «در یک روز چیزی قریب به ۹۵ میلیارد تومان از پول شارژ زندانیان کشور هپلو و بالا کشیده شد.»

نوری‌زاد ادامه داده که «به افسر بند شش اخطار دادم که چون سه چهار ماه است به نامه من پاسخی داده نشده، من می‌زنم شیشه همه تلفن‌های کارتی را که متعلق به برادران دزد و آدمکش و جاسوس سپاه است، می شکنم. ۲۴ ساعت مهلت خواستند، و چون خبری نشد، زدم همه را شکاندم.»

در این گزارش اینستاگرامی اضافه شده که پس از این اقدام، یکی از کارکنان زندان با «الفاظ رکیک» به او حمله کرد، و «گارد آمد، و وحشیانه به من پابند و دستبند زدند و بردند بند ۲۴۰ که انفرادی ست. دو روز و دو شب من با پابند و دستبند در سلول انفرادی شکنجه شدم… روز سوم مرا منتقل کردند به بند ۸ که اکنون در آنجا هستم، تلفنم را نیز قطع کرده اند.»

با این وجود این زندانی سیاسی اضافه کرده که به رئیس حفاظت زندان اوین نامه‌ای نوشته مبنی بر اینکه «لقمه‌های همه‌ کارکنان دستگاه قضایی از رئیس تا آبدارچی، همين که‌ در قبال این دزدی آشکار -و البته اندک‌- سکوت اختیار کرده‌اند،…آلوده‌ است. گوارای وجود.»