محمد_داوری دانشجوی چپ علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

۱۰ مهر ۹۸ بازداشت و ۴ ماه بازجویی شده است برای اقرار به مسلمانی

«اصرار دارند توبه کند و بگوید مسلمان است اما محمد زیر بار نمی‌رود و گفته مارکسیست است. ملاقاتی هم برای پدر و مادرش ترتیب دادند تا راضی‌اش کنند توبه کند و بگوید مسلمان است اما به آن‌ها هم جواب رد داده است. معلوم نیست چرا او را دوباره به پلاک ۱۰۰ برده‌اند، نگران جانش هستیم.»

این روایت یکی از بستگان «محمد داوری» است که برای بار چندم در چند سال اخیر بازداشت شده است و برای چندمین بار، سه‌شنبه ۸ بهمن، از زندان عمومی شیراز به بازداشت‌گاه اطلاعات این شهر یا همان پلاک ۱۰۰ منتقل شده است. بازداشت آخر محمد داوری تا کنون چهار ماه طول کشیده است و اکنون خانواده و دوستان محمد ا نگران جان او شده‌اند.

خانواده محمد به طور جدی نگران حکم ارتداد او هستند: «در حالی‌که از تنظیم توبه‌نامه از سوی محمد ناامید شده‌اند، در حال تهیه استشهادی محلی دال بر سابقه نمازخوانی و دینداری محمد هستند تا به این طریق اگر اتهام ارتداد به صورت رسمی متوجه محمد شد، به این طریق سابقه ایمان فرزندشان را به قاضی نشان دهند.» 

Daneshgah_ma

Share: