محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به زندان محکوم شدند

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی , فعالان کارگری در بند با احکام زندان مواجه شده اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای در این مورد نوشته است:

امروز پنجشنبه ششم خرداد دادگاه شعبه انقلاب سقز طی حکمی محمود صالحی را به ۳ ماه و عثمان اسماعیلی را به ۶ ماه زندان محکوم کرد. در این حکم اعلام شده است که محکومیت زندان هر یک از آنها به بیست میلیون و چهل میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌شود.

صدور حکم زندان و تبدیل آن به جزای نقدی برای این فعالین کارگری بخاطر برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی است.

در ادامه ی این اطلاعیه آمده است: محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و تمامی کارگران حق دارند که مراسم و تجمع‌های روز جهانی کارگر را برگزار کنند و هیچ کسی حق ممانعت از آن را ندارد.

روز جهانی کارگر امسال نقطه‌ی قدرت و همبستگی کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران و فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی را به نمایش گذاشت. خصلت سراسری و گسترده این تجمعات همچون تیری به سوی سرمایه‌داران حاکم بود از اینرو نهادهای امنیتی و حکومتی درصدد انتقام کشی و سرکوب فعالین جنبش کارگری هستند.

جامعه ایران نشان داده است که مرعوب این سرکوبگری‌ها نخواهد شد و در مقابل سیستم سرکوب از زندگی و معیشت و آزادی خود دفاع خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از صدور حکم زندان علیه محمود صالحی و عثمان اسماعیلی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و تمامی کارگران و معلمان زندانی شده است.

Share: