محکوم کردن حضور نیروهای یگان ویژه توسط کارگران در هفت تپه

بعد از حضور نیروهای های یگان ویژه و جلوی گیری غیر مسئولانه ‌و غیر قانونی از ورود ۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفته تپه توسط نیروی انتظامی، در اقدامی بسیار کم نظیر تمامی کارگران بخش‌های صنعتی در حمایت از همکاران خود محل کار خود را ترک کرده و به صورت راهپیمایی به طرف درب ورودی شرکت (گیت)رفته و حضور و عملکرد نیروهای انتظامی را محکوم کردند.

Share: