مخالفت دادستان با مرخصی ابراهيم مددي، فعال کارگری به علت فوت برادرش

دانشجو نيوز:دادستان تهران با مرخصی چند ساعته ابراهيم مددي، نايب رئيس زندانی سنديکای اتوبوسرانی برای شرکت در مراسم فوت برادرش مخالفت کرد.
به گزارش کلمه، اين فعال کارگری که بيش از سه سال است در زندان اوين محبوس است تنها يک بار از حق مرخصی چند روزه استفاده کرده، او که چند روز پيش برادرش را از دست داد از دادستان تهران، جعفری دولت آبادی درخواست مرخصی چند ساعته کرد اما دادستان بدون هيچ دليل مشخصی با مرخصی او مخالفت کرد اين در حالی بود که مددی فقط قصد داشت در مراسم خاکسپاری برادرش شرکت کند.
دادستان تهران مدتهاست با مرخصی زندانيان سياسی به دستور بازجوهای وزارت اطلاعات مخالفت مي‌کند و تقريبا ماه هاست هيچ زندانی سياسی نتوانسته است از مرخصی درمانی و يا مواردی همچون شرکت در مراسم فوت بستگان نزديک شرکت کند. گفته مي‌شود اين رفتارهای دادستان تهران و بازجوهای وزارت اطلاعات به دليل اعمال فشار بيشتر بر زندانيان سياسی و خانواده‌هايشان صورت مي‌گيرد.
زندانيان بند ۳۵۰ اما با برگزاری مراسمی در اين بند اين ضايعه را به ابراهيم مددی تسليت گفته و برای او آرزوی صبر و مقاومت بيشتر کردند.