مخالفت کارگران اعتصابی هفت تپه با برگزاری جلسه با نمایندگان شورای تأمین استان

در بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، کارگران با تجمع جلو فرمانداری شوش مخالفت خود را با برگزاری جلسه با نمایندگان شورای تأمین استان اعلام کردند

روز شنبه ۱۶ مردادماه  ۱۴۰۰، در بیست و ششمین روز از اعتصاب کارگران هفت تپه، کارگران با برگزاری جلسه پیشنهادی توسط شورای تأمین استان مخالفت کردند.

کارگران می‌گویند که ما اعتمادی به مقامات و شورای تأمین استان نداریم.

پیش از این سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در جلسه‌ای که با حضور فرماندار شوش عدنان غزی و اسدبیگی و جمعی از اعضای شورای اسلامی وابسته به حاکمیت که به هیچوجه نمایندگی کارگران هفت تپه را ندارند برگزار شده، به جای رفع مشکلات کارگران هفت تپه برای آنان خط و نشان کشید.

پس از این تصمیم‌گیری، کارگران به سمت اداره کار شوش رفته و با تجمع در برابر اداره، خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

کارگران ضمن اعتراض به نماینده اداره کار به‌دلیل همدستی این اداره با شورای اسلامی گفتند که افراد شورای اسلامی نماینده ما کارگران نیست.

آنان بار دیگر به شورای اسلامی کار گفتند نه! شورای اسلامی کار نماینده ما کارگران نیستند و حق ندارند بنام ما کارگران وارد مذاکره شوند. کارگران بار دیگر نشان دادند که شورای اسلامی کار یک نهاد سرکوب‌گر و ضدکارگری است و هیچ ربطی به منافع کارگران ندارد.

به گفته کارگران، شورای اسلامی کار نهاد حکومتی است که منافع کارگران را قصابی می‌کند تا صاحبان سرمایه و کارفرمایان، همچنان به زندگی ننگین و استثمارگرانه خود ادامه دهند. شورای اسلامی کار و کسانی که در این نهاد حکومتی برای منافع خود حضور دارند، رسواتر از آن هستند که بتوانند خود را نماینده واقعی کارگران معرفی کنند.

آنان می‌گویند: «شورای اسلامی کار، تشکل کارگری نیست. این نهاد حکومتی منافع کارگران را نمایندگی نمی‌کند. چرا که خود بخشی از دستگاه سرکوب است.»

 کارگران همچنین با رفتن به اداره کار شوش خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی شدند.

اعتصاب کارگران هفت تپه در حالی ادامه دارد که کارگران همچنان خواهان برآورده شدن خواسته‌های زیر هستند.

ـ اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده، محاکمه اختلاسگران و ممنوعیت ورود هرگونه بخش خصوصی دیگر به هفت تپه.

ـ پرداخت فوری حقوق عقب افتاده همه کارگران.

ـ تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران منجمله کارگران دفع آفات و غیرنیشکری.

ـ بازگشت به کار همکاران اخراجی.

ـ مختومه کردن پرونده قضایی وکیل‌شان خانم فرزانه زیلابی

ـ واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در برابر کرونا

Share: