مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان به اتهام ‘فساد مالی’ بازداشت شد

به گفته دادخدا سالاری، دادستان انقلاب استان کرمان، مدیرکل اقتصاد و دارایی این استان به اتهام “فساد مالی” بازداشت شده و “پرونده این مدیر در حال تحقیقات تکمیلی است.”

سالاری همچنین گفته از ابتدای سال جاری تاکنون “برای حدود ۵۰ مدیر و معاون، بخشدار و فرماندار در این استان تشکیل پرونده شده که از این تعداد حدود ۲۰ نفر آنها مدیر و مسئول بودند.” که “این افراد که بازداشت شده ‌ند.”

او همچنین گفته: “طی مدت یاد شده از قبل این پرونده ها حدود ۵۹ میلیارد تومان به بیت‌المال برگشت داده شده است.”

Share: