مرتضی افقه، اقتصاددان : ذخایر ارزی ما رو به اتمام است

 مرتضی افقه، اقتصاددان : شرایط کشور بحرانی‌ست اما حاکمیت تمایلی ندارد اوضاع بحرانی کشور را جلوه دهد و واقعیت‌ها را قبول کند

* دولت دیگر چیزی از دستش برای حل مشکلات بر نمی آید. ذخایر ارزی ما هم رو به اتمام است و عملا قدرت ابتکار دولت در بازار ارز و به تبعش در سایر کالا ها از دست رفته است.

* مجلس نیز در کشور هیچ کاری نمی تواند بکند، ببینید وضعیت کنونی ما بسیار حیاتی و حاد است، شرایط اقتصادی کشور به مراتب سخت تر از شرایط جنگی است.حاکمیت نیز تمایلی ندارد اوضاع بحرانی کشور را جلوه دهد و واقعیت ها را قبول کند.

* ما در مواقع بحرانی عاقلانه فکر کرده ایم هم زمان جنگ و دوره اول قبل از برجام، وقتی که شرایط کشور رو به وخامت می رفت، تدبیر های عاقلانه ای اخذ شد، الان هم فکر می کنم اگر دولت فعلی آمریکا ادامه بدهد و ترامپ باقی بماند، به هر صورت تدابیر مذاکره مجدد چیده خواهد شد، چرا که شرکای اقتصادی ایران مانند چین هم در شرایط فعلی تمایلی به رابطه اقتصادی قوی با ایران نخواهد داشت، بنابراین بعد از انتخابات آمریکا مشخص خواهد شد روند به چه صورت پیش خواهد رفت.

Share: