مردم اشنویه با شروع تاریکی در روز جمعه اول مهرماه ۱۴۰۱ تظاهرات بر علیه خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت را آغاز کردند. نیروهای سپاه پاسدارن و ماموران یگان ویژه به منظور سرکوب تظاهرات کنندگان وارد عمل شده؛ اما با مقابله مردم اشنویه پا به فرار گذاشتند. مردم با حمله به مراکز دولتی و کلانتری‌ها آنها را به آتش کشیده و بیشتر نقاط شهر از کنترل نیروهای نظامی خارج و به دست مردم افتاده است. گفته می‌شود، مردم به سمت زندان مرکزی اشنویه رفته و زندانیان را آزاد کردند. فیلم بالا حاکی از فرار زبونانه فرماندهان سپاه در ساعات ابتدایی صبح شنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۱ از ترس حمله مجدد معترضان می‌باشد.

اولمهرهفتمینروزتظاهراتسراسریمردم

هفتمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب اول مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و برعلیه خامنه‌ای شعار می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم کردند. اما در بیشتر نقاط بدلیل کثرت جمعیت، مجبور به فرار شدند. روحیه نیروهای یگان ویژه بشدت پایین است و درمقابل مردم توان ایستادگی ندارند. مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی رابه آتش کشیده‌اند. سران حکومت با قطع اینترنت تلاش کردند که مانع برگزاری تظاهرات شوند اما کاری از پیش نبردند.