مردم پاکدشت طی روزهای گذشته چندین بار در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت تظاهرات کرده‌اند. در این چند روز ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه بارها به منظور سرکوبی آنها اقدام کردند، اما بدلیل مقاومت مردم نتوانستند کاری از پیش برده و هر بار مجبور به فرار شدند. مردم پاکدشت نیز هر بار با آتش زدن خودروی‌ نیروی انتظامی انزجار خود از آنها را نشان داده‌اند. بدلیل کندی خط اینترنت بسیاری از کلیپ‌های گوشمالی ماموران و آتش زدن خودرو نیروی انتظامی با چند روز تاخیر منتشر می‌شود که یک نمونه فیلم بالا می‌باشد.

اول مهر هفتمین روز تظاهرات سراسری مردم

هفتمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب اول مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و برعلیه خامنه‌ای شعار می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم کردند. اما در بیشتر نقاط بدلیل کثرت جمعیت، مجبور به فرار شدند. روحیه نیروهای یگان ویژه بشدت پایین است و درمقابل مردم توان ایستادگی ندارند. مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی رابه آتش کشیده‌اند. سران حکومت با قطع اینترنت تلاش کردند که مانع برگزاری تظاهرات شوند اما کاری از پیش نبردند.