مروز اول شهریور تولد بزرگ انسانی است که در سلول انفرادی در اعتصاب غذاست

انسانی که در کودکی نخودفروش و کودک کار بود و در بزرگ سالی کارگر فیتیله سازی و در انتها جوشکار لوله های گاز

انسانی که در تمام مراحل زندگی کارگری اش از حقوق خود و هم طبقه ایی هایش حرف زد و دفاع کرد و از مطالباتش که پایه ایی ترین حقوق کارگران است کوتاه نمیآید

یکی از افتخارات زندگی ام آشنایی با او و در کنارش ، برای تحقق زندگی بهتر جنگیدن است

اما امروز او در بدترین شرایط در سلول انفرادی و اعتصاب غذا ، بدون هیچگونه تماس تلفنی و ملاقات بسر میبرد

جواب حاکمان ، برای نقدها و طرح مطالبات کارگران ، زندان و شکنجه و مرگ بوده است

پاسخی که فقط از یک طیف ضد کارگر میشود انتظار داشت

او را به بند کشیدن ، به کرونا مبتلا کردند و اکنون ناجوانمردانه با نیرنگ بجای اعزام به بیمارستان ، به سلول انفرادی رجایی شهر کرج منتقل کردند

ولی او مثل همیشه استوار ایستاده است و حرفش را در مقابل صف زورگویان با جسارت و با صلابت فریاد میزند

جلوی زبانش را بگیرند با جانش به میدان میاید

او تمام قد ایستاده است و ما کارگران در کنارش هستیم

صدای جعفر ، صدای کارگران ایران است و خاموش شدنی نیست

تولدت مبارک جعفر عزیز ، نماینده راستین طبقه کارگر

#جعفر_عظیم_زاده

#جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد

#جان_جعفر_عظیم_زاده_در_خطر_است

#اعتصاب_غذا

#انفرادی

برگرفته از صفحه اینستاگرام پروین محمدی

Share: