دانشجویان دانشگاه آزاد کرج بنا به فراخوان قبلی به خیابان‌ها آمده و تظاهرات خود را آغاز کردند

دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در گوهردشت با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات خود را آغاز کرده‌اند. دانشجویان دانشگاه آزاد کرج بنا به فراخوان قبلی به منظور اعتصاب و اعتراضات سراسری در روز شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکم شعار دادند. رانندگان خودروها نیز با ایجاد راه‌بندان و زدن بوق از آنها حمایت می‌کنند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه در انتهای خیابان حضور دارند؛ اما در هراس از گوشمالی توسط مردم جرات نزدیک شدن به تظاهرکنندگان را ندارند.

بیست و سومین روز تظاهرات سراسری مردم

هشتمین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در بیست و دومین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۲۳ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

نقطه کیفی در تظاهرات این روزها وارد شدن دانش‌آموزان است. بسیاری از مدارس در اعتصاب هستند و دانش‌آموزان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند. نیروهای سرکوبگر در این ۲۳ روز بشدت خسته و وارفته شده‌اند. آنها توان و انگیزه مقابله با این میزان اعتراضات هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان گستردگی را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.