بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش ناچیز حقوق و اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق به خیابان آمدند. این بازنشستگان در شهرهای اصفهان، شیراز، کرمانشاه، کرمان، زنجان، اهواز، شوشتر، دزفول، رشت، اراک، تبریز، مشهد و .. دست به اعتراض زدند. بازنشستگان تبریز شعار می‌دهند: «مرگ بر رئیسی». در شوشتر نیز معترضان با شعار در میدان اصلی شهر دست به راهپیمایی زدند.

روز دوشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر از جمله اصفهان، شیراز، کرمانشاه، کرمان، زنجان، اهواز، شوشتر، دزفول، رشت، اراک، تبریز، مشهد و…دست به اعتراض زدند. بازنشستگان در رابطه با مخالفت دولت با مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری سایر سطوح که توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار به دولت ارائه شده بود، به خیابان آمدند.

در شهر تبریز بازنشستگان با برپایی راهپیمایی اعتراضی شعار می‌دهند: «مرگ بر رئیسی»، « مرگ بر این دولت مردم فریب.»

آنها با اشاره به وعده‌های توخالی رئیسی فریاد می‌زنند: «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه.»

در شوشتر بازنشستگان با راهپیمایی در میدان اصلی شهر با شعار «رئیسی حیا کن مملکتو رها کن» خواهان برکناری وی شدند.

بازنشستگان کرمانشاه نیز با تجمع جلو اداره تامین اجتماعی به اعتراض برخاستند.

بازنشستگان دزفول در برابر فرمانداری شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان خوزستانی نیز در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار و افزایش ناچیز حقوق در برابر ساختمان اداره تامین اجتماعی اهواز تجمع کردند.

در شهر مشهد و رشت نیز بازنشستگان با تجمع در برابر اداره تامین اجتماعی شهر خواسته‌های خود را فریاد زدند.

در شهر اراک معترضان شعار می‌دهند: «دولت خیانت می‌کند، مردم قیامت می‌کنن.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.