یک کارگر جایگاه سوخت  CNG در حین کار بر اثر بی‌احتیاطی یک راننده هنگام سوخت‌گیری جان خود را از دست داد. به گفته فرمانده انتظامی مهاباد: «بی‌احتیاطی یک راننده هنگام سوخت‌گیری در یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت CNG این شهرستان، جان کارگر شاغل در آن را گرفت». این کارگر ۴۰ سال سن داشت و در یکی از روستاهای شهر مهاباد زندگی می‌کرد.

روز پنجشنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، در یک حادثه کارگری، یک کارگر جایگاه سوخت بر اثر جدا شدن دسته نازل سوخت و ضربه شلاقی شلنگ به سرش جان باخت.

سرهنگ محمد توحیدی، فرمانده انتظامی مهاباد علت حادثه را بی‌احتیاطی یک راننده خودروی وانت هنگام سوخت‌گیری عنوان کرد.

نداشتن کلاه ایمنی

وی در تشریح این حادثه گفت که پس از سوخت‌گیری گاز توسط راننده خودروی وانت، وی پیش از جدا کردن نازل اقدام به حرکت کرد. این امر موجب آسیب دیدن نازل سوخت شد.

علت مرگ کارگر جایگاه سوخت بر اثر ضربه شدید شلنگ گاز به سرش

توحیدی در رابطه با علت مرگ این کارگر گفت که فشار وارد آمده به نازل موجب جدا شدن دسته آن شد. که با توجه به فشار قوی پمپ گاز و حرکت‌های شلاقی شلنگ و ضربه شدید به سرش در دم جان باخت.

این کارگر ۴۰ سال سن داشت و در یکی از روستاهای شهر مهاباد زندگی می‌کرد.

علت حادثه رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام سوخت‌گیری عنوان شده است. در شهرستان مهاباد ۱۰ جایگاه سوخت CNG مشغول به کار است.

جدا از حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خطای انسانی، وجود سیستم‌های هشداری و تجهیزات ایمنی حفاظتی از جمله لباس و کلاه ایمنی می‌‌تواند حافظ جان کارگران در این جایگاه‌ها باشد.

نبود تجهیزات ایمنی و استاندارد شرایط ایمنی کار یکی از اصلی‌ترین علت‌های حوادث کارگری در ایران به ‌شمار می‌رود.