یکی از کارگران سیمبان شرکت توزیع برق کرمانشاه در شهرستان روانسر دچار برق گرفتگی شد و جان باخت. این کارگر سیمبان تورج حیدری نام داشت. وی از نیروهای شرکت پیمانکار، شرکت توزیع برق کرمانشاه بود. این کارگر در حین انجام عملیات و رفع مشکل برق‌رسانی در اثر برق گرفتگی از ارتفاع تیرک جان باخت. وی به همراه یک همکار خود در تلاش برای رفع مشکل برق رسانی در شهر روانسر بود. علت حادثه در دست بررسی است. اما مشخص است، علت اصلی مرگ کارگران سیمبان نداشتن تجهیزات ایمنی کافی می‌باشد.

کار سیمبانی در جهان از شغل‌های سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود

با وجودی که کار سیمبانی بدلیل مجاورت با برق فشار قوی در اکثر نقاط جهان در دسته‌بندی شغل‌های سخت و زیان‌آور است. اما وزارت کار هیچ اقدامی در جهت به رسمیت شناختن آنها تحت پوشش شغل‌های سخت و زیان‌آور انجام نداده است. متاسفانه در هزار توی رانت و چپاول در این نظام تلاش‌های کارگران سیمبان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. حوادث کارگری و مرگ سیمبانان در شرکت برق بدلیل عدم نظارت بر این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری داشته است.

شرکت‌های پیمانکاری و استثمار بیشتر کارگران سیمبان

مشکلات کارگران شرکت توزیع برق از مصوبه مجلس در سال ۸۴ شروع شد. در این مصوبه تامین نیروی انسانی شرکت توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شد. ورود پیمانکاران واسطه و عقد قراردادهای غیرمستقیم از ضربات کاری به این کارگران است.

کارگران سیمبان هم مانند سایر کارگران شرکتی بدلیل نبود قانونی که از آنها حمایت کند تحت استثمار شدید قرار دارند. مرگ خاموش و بی‌صدای آنها در این روزها، در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده است. کسب سود بیشتر توسط صاحبان شرکت‌ها به بهای جان کارگران سیمبان تمام می‌شود.