یکی از کارگران سیمبان شرکت توزیع برق کرمانشاه به نام حسین الفتی در حین کار دچار حادثه شد و جان باخت

یکی از کارگران سیمبان شرکت توزیع برق کرمانشاه دچار برق گرفتگی شد و جان باخت. این کارگر سیمبان حسین الفتی نام داشت. وی از نیروهای یک شرکت پیمانکاری در توزیع برق کرمانشاه بود. این کارگر سیمبان در حین انجام عملیات و رفع مشکل برق‌رسانی در بخش ماهیدشت سرفیروز‌آباد بود که بر اثر برق گرفتگی جان باخت. علت حادثه در دست بررسی است. اما مشخص است که علت اصلی مرگ کارگران سیمبان مجهز نبودن به تجهیزات ایمنی کافی است. منابع کارگری علت افزایش خطای انسانی را خستگی زیاد کارگران سیمبان عنوان کرده‌اند. افزایش تعداد شیفت‌های کاری و ماموریت‌های خارج از زمان‌بندی علت خستگی کارگران می‌باشد.

شرکت‌های پیمانکاری با کم کردن پرسنل مورد نیاز، فشار بیشتری بر روی کارگران وارد می‌کنند. با توجه به افزایش قطعی برق در شبکه سراسری تعداد کارگران سیمبان با میزان ماموریت همخوانی ندارد

کار سیمبانی در جهان از شغل‌های سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود

کار سیمبانی به دلیل مجاورت با برق فشار قوی در اکثر نقاط جهان در دسته‌بندی شغل‌های سخت و زیان‌آور است. اما وزارت کار هیچ اقدامی در جهت به رسمیت شناختن آنها تحت پوشش شغل‌های سخت و زیان‌آور انجام نداده است. متاسفانه در هزار توی رانت و چپاول در این نظام تلاش‌های کـارگران سیمبان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. حوادث کارگری و مرگ سیمبانان در شرکت برق به دلیل عدم نظارت بر این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری داشته است.

شرکت‌های پیمانکاری و استثمار بیشتر کارگران سیمبان

مشکلات کارگران شرکت توزیع برق از مصوبه مجلس در سال ۸۴ شروع شد. در این مصوبه تامین نیروی انسانی شرکت توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شد. ورود پیمانکاران واسطه و عقد قراردادهای غیرمستقیم از ضربات کاری به این کارگران است.

کـارگران سیمبان هم مانند سایر کارگران شرکتی به دلیل نبود قانونی که از آنها حمایت کند، تحت استثمار شدید قرار دارند. مرگ خاموش و بی‌صدای آنها در این روزها، در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده است. کسب سود بیشتر توسط صاحبان شرکت‌ها به بهای جان کـارگران سیمبان تمام می‌شود.