مرگ ۱۲۵۸ کارگر بر اثر حوادث کار در ۸ ماه

در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۹، ۱۲۵۸ کارگر، در حوادث کار جان‌باخته‌اند. این آمار نسبت به آمار جان‌باختگان ۸ ماه ابتدایی سال ۹۸، میزان ۳.۹ درصد افزایش داشته است.

بنا بر گزارش منتشر شده توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۹، در حوادث ناشی از کار، ۱۲۵۸ نفر کارگر ، جان خود را از دست داده‌اند. این آمار، نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، ۳.۹ درصد بیشتر شده است. آمار کارگران جان‌باخته در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۸، ۱۲۱۱ نفر بود. این حوادث اساسأ بدلیل فقدان استانداردهای ایمنی در محیط‌های کار واقع شده‌اند.

از نظر تفکیک جنسیتی، از میان ۱۲۵۸ کارگر جان‌باخته، تعداد ۱۲۳۵ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بوده اند. در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۸ آمار کارگران جان‌باخته مرد ۱۲۰۵ و جان‌باخته زن ۶ نفر بوده‌است.

از میان ۱۲۵۸ کارگر جان باخته در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۹، تعداد ۲۷۷ نفر مربوط به استان تهران، ۹۰ نفر مربوط به آذربایجان شرقی و ۸۵ نفر مربوط به استان خراسان رضوی بوده‌است. این استان‌ها بیشترین تعداد فوتی را در حوادث کار داشته‌اند. در همین مدت، استان‌های بوشهر با ۲ کارگر جان‌باخت در حوادث کار، کهکیلویه و بویراحمد با ۵ فوتی و چهارمحال بختیاری با ۷ نفر فوتی، کمترین آمار کارگران جان‌باخته را داشته‌اند.

شایان ذکر است که آمار فوق، آمار رسمی مربوط به کارگرانی است که حوادث پیش‌آمده برای آنها، توسط نهاد‌های ذیربط مانیتور و ثبت شده‌است. قطعأ آمار واقعی تلفات حوادث کار، بسا بیشتر از آمار رسمی و ثبت‌شده است.

بیشترین آمار تلفات، سقوط از بلندی با ۴۲ درصد تلفات

بطور عام، سقوط از بلندی با نزدیک به نیمی از آمار تلفات، پیوسته بیشترین سهم را در آمار تلفات کارگری، به خود اختصاص می‌دهد. در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۹، تعداد ۵۳۸ نفر از کارگران قربانی حوادث کار، در سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند. این آمار، ۴۲ درصد کل آمار جان‌باختگان حواث کار در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۹ می‌باشد.

اصابت جسم سخت، با ۳۰۴ فوتی، در رتبه بعدی تلفات در حوادث کار قرار می‌گیرد. حدود  ۲۴.۲ درصد از کل آمار تلفات حـوادث کار، مربوط به اصابت جسم سخت می‌باشد. دلایلی همچون برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حـوادث کار قرار دارند.

کاهش آمار مصدومان حوادث کار

در ۸ ماهه سال ۹۹،  آمار مصدومان حـوادث کار که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند حدود، ۱۷ هزار و ۳۹۸ مصدوم می‌باشد. ۷۷۰ نفر از این مصدومان زن و ۱۶ هزار و ۶۲۸ نفر آنان مرد بودند. این آمار،‌ نسبت به آمار بازه زمانی مشابه در سال ۹۸، میزان ۹.۳ درصد کاهش داشته‌است.

افزایش تلفات حـوادث کار در سال‌های اخیر

گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، حاکی است که بررسی آمارهای ۹ سال اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸)، نشان دهنده روند کلی افزایشی میزان تلفات حـوادث کار می‌باشد. این افزایش آمار تلفات، به دلیل نبود استانداردهای ایمنی کار در کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی ایجاد شده‌است. امری که به روشنی نشان می‌دهد، کارفرمایان و مدیران کار، بیشتر از جان کارگران، به سود و پرشدن جیب خود می‌اندیشند.

Share: