در یک حادثه کارگری در شهرستان رباط کریم دو کارگر به دلیل خفگی در اعماق چاه جان باختند. یکی از کارگر در حین بالا آمدن از چاه به انتهای چاه سقوط می‌کند که به دلیل ضربات وارده فوت می‌شود. کارگر دوم که یک جوان ۳۵ ساله بود برای کمک به وی به درون چاه می‌رود، که به دلیل نبود اکسیژن دچار مسمومیت شده و وی نیز جان می‌سپارد. این حادثه روز پنجشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۱ رخ داد.

حوادث کارگری در ایران به دلیل نبود ایمنی و شرایط نامناسب کار در حال افزایش است. به گفته کارشناسان ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۰۲ قرار داد.

در شرایط فعلی بسیاری از کارگران به دلیل نبود کار دائمی، به کارهای فصلی و غیر رسمی روی آورده‌اند. پر واضح است که در این کارها خبری از بیمه و یا نظارت بازرسان ایمنی کار وجود ندارد؛ این موضوع باعث افزایش تعداد حادثه کارگری خواهد شد. فقدان ایمنی در محیط کار و آشنا نبودن به تهدیدات کاری در بسیاری از موارد به مرگ آنها خواهد انجامید.

نبود آمار دقیق از تعداد حادثه کارگری

در کشور، آمار دقیقی از تعداد حوادث کارگری هیچگاه ارائه نشده است. آمار پزشکی قانونی با آمار سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار اختلافات جدی دارد. این آمار مربوط به کارگرانی است که مشمول قوانین بیمه و کار می‌باشند. اما بیش از ۳۰ درصد کارگران مشمول قوانین بیمه و کار نیستند. آنها در صورت بروز حـادثه کارگری از ترس اخراج، درخواست غرامت از کارفرما نمی‌کنند.

طبق آمار منتشره تعداد حادثه کارگری و عدم ایمنی در کار به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. کارگران از ترس اخراج مجبور به انجام هر کاری که کارفرما بگوید هستند. با توجه به این وضعیت نیاز به یک تغییر اساسی در مناسبات تولیدی می‌باشد. تغییر مناسبات تولیدی نیز نیاز به تغییرات گسترده سیاسی دارد که با تغییر این حکومت امکان‌پذیر است.