مستند تلویزیون آرته سازمان جهانی بهداشت در چنگ لابیستها (محیط زیست، علم و پزشکی)

(نظام سرمایه دار دشمن نوع بشر)

روزگار غریبی ست نازنین، حتا رسانه های حاکم نیز به صدا درآمده اند

از تاریخ تأسیس سازمان جهانی بهداشت در 7 آوریل 1948، این مؤسسۀ بین المللی پیوسته برای بهبود بهداشت کل سیاره کوشیده است. دست کم از دیدگاه نظری چنین بوده است. ولی در عمل، معاملات کلان در عرصۀ بهداشتی، با هر آنچه از دور و از نزدیک بدان مربوط بوده ( صنایع کشاورزی- مواد غذائی، آب و هوا، درمان و تجهزیات پزشکی، پیشگیری، و مانند اینها) بسیاری از درندگان را بخود جذب کرده است – لابی های بخش خصوصی، بنیادهای به اصطلاح « بشر دوست » با اهداف تجاری، غول های رسانه ای (بلومبرگ Bloomberg) و سهامدارانشان… علیه بهداشت مردم جهان – Entelekheia

پیشگفتار آرته :

سازمان جهانی بهداشت به دلیل کمبود بودجۀ مالی به کمکهای خصوصی از جمله بیل گیتس وابسته بوده است. پرسش این است که آیا تحت چنین شرایطی سازمان جهانی بهداشت قادر به انجام مأموریت خود در خدمت بهداشت همگانی خواهد بود ؟ روشن است که سرمایه گذاری های کلان بر اساس منافع [خصوصی] که طبیعتاً با منافع عمومی در تضاد قرار می گیرد روی کار مؤثر این سازمان تأثیر گذاشته و مانع انجام مأموریت آن می شود.

پاندمی، گریپ شدید یا بیماریهای ناشی از حادثۀ هسته ای : سازمان جهانی بهداشت در سراسر مناطق جهان باید برای پیشگیری و درمان مداخله کند. ولی این مؤسسه که یکی از مؤسسات سازمان ملل متحد است و در سال 1948 ایجاد شده،آیا امکانات کافی در اختیار دارد تا انجام مأموریتهایش را، فراتر از موفقیت های انکار ناپذیرش به ویژه در زمینۀ واکسیناسیون، تضمین کند ؟

در سالهای 1970 تا %80 از سوی کشورهای عضو و %20 از سوی شرکتها و بخش خصوصی تأمین مالی می شد، امروز تناسب بودجه معکوس شده است، در حالی که بیل گیتس، قادر مطلق، بیش از پیش از طریق بنیادش در تأمین مالی سازمان جهانی بهداشت شرکت دارد. مسائل و مشکلات انباشت می شود : تسامح وخامت آمیز دربارۀ گلیفوسات[1]، مولکول فعال راندآپ[2] که برای موناستو[3] ارزش زیادی داشت، که سازمان جهانی بهداشت که با وجود قربانیان علف کُش آن را بی خطر اعلام کرده بود، کورکورانه در مقابل نتایج آلودگی های ناشی از فعالیت شرکتهای نفتی در آفریقا[4]، بی اهمیت جلوه دادن میزان خسارات انسانی ناشی از فجایع هسته ای، از چرنوبیل تا فوکوشیما، و فجایع ناشی از کاربرد مهمات اورانیوم ضعیف شده در عراق یا در بالکان[5]. استقلال سازمان [جهانی بهداشت] به دلیل نفوذ لابی های صنعتی، که آزمایشگاه های داروسازی جزئی از آنها هستند، و  در عین حال منافع دولتهای عضو به مخاطره افتاده است. مؤسسۀ ژنو [سازمان جهانی بهداشت مستقر در ژنو) که تهدید ابولا را دست کم گرفته بود (بیش از 11 هزار مرگ و میر) علاوه بر این به فقدان مدیریت صحیح و تسامح در مورد بیماری های مناطق گرمسیر به نفع بازار پر رونق تر متهم شده است.

محروم از استقلال

بین تحلیل کارشناسان، منتقدان و مدافعان، زبان محفلی سخنگوی آن گرگوری هارتل[6] و کزارشات میدانی، این گزارش مستند رادیو گرافی روشنی از سازمان جهانی بهداشت عرضه می کند. بی آنکه موضوع را به کیفر خواست تقلیل دهد، تهیه کنندگان این گزارش مستند چهرۀ ساختار آسیب پذیر، تابع برخورد منافع متعدد و به همین گونه به شکل شگفت آوری مرتبط به آژانس بین المللی انرژی هسته ای (AIEA)، که با آن قراردادی امضا کرده است… طرح بلند پروازانه ای را با جدیدت پی گیری می کند که نشان می دهد که تا چه اندازه منافع خصوصی از این پس بر مسائل بهداشت همگانی ارجحیت یافته است. مستندی هیجان 

انگیز و بهت آور.

گاهنامۀ هنر و مبارزه

22 آویل 2020

***

مرکز پژوهشهای جهانی سازی/ 18 آوریل 2020

لینک ویدئو


Via le site entelekheia.fr

La source originale de cet article est Documentaire ARTE

Copyright © Arte, Documentaire ARTE, 2020

Share: