مسمویت دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به ۱۵۰ نفر میرسد

به گفته دبیر شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت، دستکم ۱۵۰ دانشجوی این دانشگاه مسموم شده‌اند.

او گفته: “آمار مسمومی‌های دانشگاه علم و صنعت از ۷۰ نفر بیشتر است و حداقل به ۱۵۰ نفر می‌رسد.”

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دانشجویان در اعتراض به این بی توجهی ساعت ۳ بامداد شب گذشته سفره خالی جلوی ساختمان ریاست پهن کردند و تن ماهی خوردند.

در پی مسمومیت ده‌ها تن از دانشجویان خوابگاه پسران  دانشگاه علم‌وصنعت  دیشب صحنه اعتراض و تحصن شبانه دانشجویان شد.

Share: