ساعت۲۴- وزارت کشور فرانسه میزان مشارکت در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری را تا ساعت ۱۲ ظهر امروز، ۲۵ و ۴۸ صدم درصد اعلام کرد.
این میزان در سال ۲۰۱۷ (دوره قبل)، ۲۸ و ۵۴ صدم درصد و در سال ۲۰۱۲ (دو دوره قبل) ۲۸ و ۳۰ صدم درصد بود.
پیش بینی می‌شود در مجموع مشارکت ضعیف فرانسویان در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری رکورد بزند.
رای گیری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا ساعت ۲۰ امروز ادامه دارد.

s24