مردم مشهد در خیابان راهنمایی اعتراضات شبانه خود با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت آغاز کردند

مردم مشهد در سیزدهمین روز اعتراضات سراسری، روز چهار‌شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ با آغاز تاریکی هوا، تظاهرات خود را آغاز کردند. جوانان و مردم معترض با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت، خواستار حمایت مردم از خواسته‌های خود شدند. مردم در سیزده روز گذشته در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت تظاهرات کرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سرداده‌اند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه در هراس از گوشمالی توسط مردم مشهد جرات نزدیک شدن به تظاهرکنندگان را ندارند.

۶مهر سیزدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

سیزدهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب چهار‌شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ آغاز شد. مردم در بسیاری از شهرهای در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه ای می‌دهند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. مردم و جوانان معترض شعار می‌دهند که تا رسیدن به آزادی و تغییر این حکومت به خانه باز نخواهند گشت.