مشکل دستمزد کارگران و پایین بودن سهم دستمزد در هزینه کارفرمایان

با وجودیکه دستمزد کارگران سهم پایینی از هزینه کارفرمایان را شامل می‌شود، دولت نیز در تعیین دستمزد کارگران و حمایت از معیشت کارگران به شکل نقدی و غیرنقدی و اختصاص یارانه اقدامی نکرده است.

یک مقام مسئول کارگری درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: «امسال گروه کارگری وظیفه خطیر و سنگینی برعهده دارد و توقع ما این است که بخش کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار، به تقویت حقوق و دستمزد جامعه کارگری کمک کنند تا کارگران قدرت خرید پیدا کنند.»

وی توسعه صادرات را مستلزم تقویت تولید داخل و بخش‌های حقوق‌بگیر جامعه دانست و گفت:‌ «اگر تولید داخلی قدرت خرید پیدا نکند، با رکود مواجه می‌شود و به تعطیلی کارخانه‌ها، صنایع و بخش‌های تولیدی داخلی می‌انجامد.»

بیات تأکید کرد: «در شرایط حاضر باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کنیم، چرا که با اتفاقاتی که در بحث نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدای سال افتاد و به جهش قیمت‌ها و هزینه‌ها منجر شد، افزایش دستمزد کارگران به شدت کاهش یافت و به چشم نیامد.»

عدم اختصاص یارانه به کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تأکید کرد:‌ «دولت باید در بحث معیشت کارگران به شکل نقدی و غیرنقدی و اختصاص یارانه به بخش‌های تولیدی که به آن وابسته‌اند، کمک کند و دستگاه‌ها و صنایع و بانک‌ها هم به کمک بیایند تا هم اشتغال موجود حفظ شود و هم فرصت‌های شغلی جدیدی به وجود آید.»

بیات در باره اقدام شورای عالی کار در این خصوص گفت: «با وجود آنکه چندین جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده ولی شرایط موجود به گونه‌ای پیش رفته که معادلات مربوط به تعیین سبد هزینه معیشت به هم ریخته و جلسات به عقب انداخته می‌شود.

لازم به ذکر است که هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران سال گذشته با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.

Share: