01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

مصاحبه دو دانشمند فرانسوی در رادیو فرانسه در باره فحشای گسترده دانشمندان، سیاستمداران و خبرنگاران 

آلبر ژاکار، زیست شناس، کارشناس ژنتیک، دانشمندی است بشر دوست و حقیقت جو، مدافع حقوق بینوایان و درماندگان و مبارزی پرشور و پرتلاش. 

ژاک لاکاریر، پژوهشگر اسطوره ها، اهل ادبیات و هنر، و نیز جون دیگری انسان دوست، مخالف نژادپرستی و هرگونه تبعیض و بیدادگری است. 

هر دود طرفدار حقوق اقوام و ملتهای ستمدیده و استعمار زده و نیز مخالف شیوه های رفتار دنیای پیشرفته در برابر جهان فقر و جهل اند. هر دو آثار فراوانی در قلمرو تخصص خود دارند. 

لاکاریر: شما در یکی از کتابهایتان، که تصور می کنم کتاب علم در مخاطره باشد، از مهندسی سخن می گوئید – من از این تامل بسیار لذت بردم – مهندسی که هوش خود را برای اصلاح امور فنی و بازده مالی موسسه¬ای، ماهیانه به آن موسسه کرایه می دهد. می پرسید “آیا این مهندس از آن دختر خانمی که ناموس خود را به مشتری ناشناسی کرایه می دهد، که هیچ از او نمی داند کمتر فحشا می کند؟” 

این جمله در غایت امر نیاز به تفحص ندارد. من این گفته را درست و دلیرانه می دانم و از خود می پرسم آیا اشخاص زیادی وجود دارند که بتوانند دامنه برد این جمله را در زمینه فحشای گسترده ای که زمانه ما به دنبال می آورد بسنجند؟

شما درباره ناسازگاری بین دانش، که عناصر لازم برای شناخت و تامل و لذا تقریبا تصمیم گیری¬های انسان را فراهم می¬آورد، از یک سو، و اوضاع اجتماعی، که انسان را به بی¬قیدی در همه چیز و یا زیر بار هر چیز رفتن وامی¬دارد، از سوی دیگر، چه نظری دارید؟

ژاکار: این جمله را من به آن دلیل نوشتم که بیش از پیش به عصیان کشیده می¬شوم. من جهان پیرامون خود را دوست دارم؛ انسان، این شاهکار طبیعت را دوست دارم. وقتی می بینم کار انسانیت دارد به کجا می کشد شگفت زده و در عین حال خشمگین می¬شوم… 

ما با پذیرش رقابت و مسابقه، یعنی ضایع کردن آدم¬ها یکی پس از دیگری، سرافکنده دچار فحشای گسترده هولناکی می شویم. 

من بعنوان یگ پدربزرگ نمی¬توانم زیر بار جامعه  ای بروم که برای نسل¬های آینده تدارک می بینیم. من پلی تکنیسین هستم. درس مهندسی خوانده ام. وقتی می بینم برخی از همکاران عزیزم زندگانی خود را وقف موفقیت، وقف خدمتگذاری پافشارانه و کارساز در موسسه¬هایی می¬کنند که از هدف¬های آنها ناآگاهند و نمی¬خواهند که آگاه باشند، دچار حیرت می شوم. اینان دیگر اشیایی بیش نیستند! 

باید واکنش نشان داد. بعنوان مثال من با شرکت در پاره¬ای از اقدام¬های آبه پی¬یر می کوشم تا چنین کنم. 

می خواهم شیطنتی کنم، در سال 19923 ما همه با کودکان محله “نویی” (محله اعیان نشین) که دیوانه¬ای آنها را به گروگان گرفته بود و تهدید به مرگ می کرد، همدردی کردیم. همه از پایان خوش واقعه، دست کم برای کودکان خشنود بودیم.

اما در کوچه شاله در بلویل، هر روز 55 کودک در وحشت از بیرون رانده شدن از مسکن خود به وسیله ماموران اجرا و پلیس اعزامی شهرداری پاریس بسر می¬برند. که نگران پیشرفت عملیات یک طرح ساختمانی است. 

آیا نمی توان گفت که شهرداری پاریس این کودکان را به گروگان گرفته و درست مانند همان دیوانه محله “نویی” با آنها رفتار می¬کند؟ 

شهرداری در اطراف این ساختمان قدیمی و مندرس، گودال¬هایی کنده تا دیوارهای آن فروریزند؛ آب محل را نیز قطع کرده¬اند. 

این خانواده¬ها باید مانند قرون وسطا برای مصرف خود آب از جایی دیگر بیاورند. 

این کار ننگینی است. افکار عمومی بی¬اعتنا است! 

در پایان ماه اوت 1993 در آنسوی شهر پاریس، شهرداری در ساعت 6 صبح بیش از یکصد پلیس امنیتی برای بیرون ریختن 19 خانواده بیگناه، به خیابان رنه کوتی فرستاد. 

چه پیروزی درخشانی در برابر بینواترین مردم!

شهرداری این نبرد را برد، اما برنده جنگ نشد!

شخصیت هایی که خود را پیروان ژنرال دوگل می دانند باید این را بفهمند! 

آبه پی¬یر می گوید: 

 تنها جنگی که باید کرد جنگ علیه فقر است! 

من شرم دارم از اینکه می بینم شهرداری پاریس با کسانی می¬جنگد که علیه فقر می¬جنگند!

پایان نقل قولها از کتاب علم و اعتقاد، آلبر ژاکار و ژاک لاکاریر، ترجمه عباس باقری

**************************** 

ادامه دارد.

مصاحبه دو دانشمند فرانسوی در رادیو فرانسه در باره فحشای گسترده دانشمندان، سیاستمداران و خبرنگاران (بخش دوم) 

سه نکته قابل تامل: 

یک: چقدر سیاستهای شهردار پاریس در جنگ با فقرا و قربانیان نظام سرمایه داری و بستن آب، خراب کردن خانه های بینوایان  در 30 سال گذشته شبیه سیاستهای جنایتکارانه آشکار و نهان اسرائیل در 75 سال گذشته است. 

اکنون می توان فهمید که حمایت کشورهای غربی از قتل عام آشکار فلسطیمی ها توسط اسرائیل جای تعجب ندارد! 

دو: روح حرف این دانشمندان در تعریف یک روسپی چنین است: 

روسپی کسی است که یک بخش از بدن خود یعنی آلت تناسلی خود را برای مدت معینی به بهای معینی به هر کسی که پولش را پرداخت کرده کرایه می دهد! 

سیاستمداران، دانشمندان، خبرنگاران، روشنفکرانی که مهمترین قسمت بدن خود یعنی مغزشان را به بهای معینی، به مدت معینی به هر کرسی که پولش را پرداخت کرده کرایه می دهند، راستی چه تفاوتی با آن روسپی دارند؟

به نظر من یک تفاوت مهم دارند. بحز عده بسیار قلیلی، تقریبا همه روسپی ها از شدت فقر و بدبختی به این کار روی آور می شوند. 

در حالیکه روشنفکران زیر فشار طاقت فرسای فقر و فلاکت نیستند، اغلب آنها آگاهانه مغز خود را به خریدارانش کرایه می دهند! 

به نظر من فحشایی که اینها مرتکب می شوند هزاران بار بیشتر از روسپی هایی که از شدت فقر به این راه کشیده شده اند به بشریت ضربه می زنند! 

یک نمونه بسیار مهم و معروف و تاریخی آن برخورد دو نابغه فیزیک اتمی است. رابرت اوپنهایمر رهبر پروژه منهتان بعد از انفجار بمب اتمی در ژاپن از کار کردن روی پروژه بمب هیدروژنی که هزار بار قویتر از بمب اتمی است، خودداری کرد. اوپنهایمر میگفت من نمی توانم خودم را ببخشم. من به علم خیانت کردم. دانشمندان حق ندارند هر چیزی را که سیاستمداران می خواهند انجام دهند!…  

ادوارد تیلر که زیردست رابرت اوپنهایمر کار می کرد، در زمان مک کارتیسم علیه اوپنهایمر بعنوان شاهد در دادگاه شرکت کرد و اوپنهایمر را همراه سازمان سیا و بازجویان به کمونیست بودن متهم کرد… و گفت وظیفه دانشمندان اجرای دستورات و برنامه هایی است که سیاستمداران از آنها می خواهند. مسئولیت کاربرد اختراعات دانشمندان به گردن سیاستمداران است!… 

به نظر من ادوارد تیلر نمونه روشن یک دانشمند روسپی است!… 

این امر بحث مفصلی است که سعی می کنم در اولین فرصت  چندین مقاله در این مورد بنویسم. 

یکی از بهترین کتابها در این زمینه کتاب “قضیه جی رابرت اوپنهایمر” است. 

در باره فلسفه علم، اخلاق، شیوه های بازجویی سازمان سیا از یک نابغه و جواب ها بازجویی پس دان هوشمندانه اوپنهایمر و دیگران بسیار آموزنده است. بویژه برای امروز بشریت که در آستانه جنگ اتمی جدید قرار گرفته و تعداد دانشمندان روسپی به قول ژاک لاکاریر بشدت رو به گسترش است! 

چند آمار وحشتناکی که باید بشریت را به تامل وادارد.

“تنها در قرن بیستم در مجموع 160 میلیون نفر انسان بی دفاع کشته شدند… در تمام 25 قرن قبل از آن فقط 130 میلیون نفر قربانی چنین قتل هایی بودند!” 

صفحه 454 کتاب بربریت واقعا موجود. اثر لئوپانیچ، کالین لیز،  ترجمه فریبرز رئیس دانا

ما این معجزه کشتار انبوه را مدیون تکنولوژی مدرن نظامی و رهبران مسئولیت پذیر و پرستنده دمکراسی و حقوق بشر هستیم! که مثل هیتلر استفاده بهینه و معقول از تکنولوژی مدرن را در خدمت اربابان خود و طبقه حاکم، به خلاقانه ترین نحو در کشتار انسانهای بیگناه بکار می برند!

یک ماه بعد از کشتار مردم بیدفاع فلسطین، طبق آمار بی بی سی بیش از 10.000 فلسطینی کشته شده، از این تعداد 4104 نفر کودک هستند. 1270 کودک هم زیر آوار مانده اند. یعنی کشته شدند. در مجموع می شود 5374 کودک در عرض یک ماه توسط تنها دمکراسی خاورمیانه سلاخی و قتل عام شدند! 

در شرایطی که کشتار انبوه فلسطین ادامه دارد، در جلسه جی 7 سران مهمترین کشورهای امپریالیستی یکصدا و متحد گفتند ما از اسرائیل حمایت می کنیم!… 

همه می دانند که رهبران سیاسی کشورهای اروپایی و امریکایی نماینده مردم خود نیستند بلکه نماینده و کارگزار طبقه حاکم، شرکتهای چند ملیتی و میلیاردرها هستند که سیاستهای آنها را بنام مردم و منافع ملی به پیش می برند!… 

در امریکا که کعبه دمکراسی ناب می باشد فقط هزینه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری میلیاردها دلار می خواهد! این پولها را چه کسانی به کاندیداها می پردازند؟ طبیعی است که همان کسانیکه هزینه ها را می پردازند در حقیقت کاندیداهای رسیاست جمهوری و سیاستمداران را پیش خرید کرده اند و آنها هم مغز خود را با تمام استعدادها و خلاقیت هایش به خریدار پیش فروش کرده اند!… 

ادامه دارد.

مصاحبه دو دانشمند فرانسوی در رادیو فرانسه در باره فحشای گسترده دانشمندان، سیاستمداران و خبرنگاران (بخش سوم) 

نتیجه روشن است بزرگترین روسپی های خطرناک برای بشریت رهبران جی هفت هستند! 

آنها بجای متوقف کردن فوری جنایاتی که در مقابل چشمان تمام بشریت با بی عدالتی غیرقابل تصور در جریان است. به اصطلاح با استیصال کامل می گویند ما حتی “نتوانستیم اسرائیل را به آتش بس موقتی” قانع کنیم! 

از طرف دیگر از تمام کشورهای عضو ناتو همه نوع سلاح و بمب و موشک به اسرائیل روان می شود، تا مبادا با شدتی که فلسطینی ها را بمباران می کنند، بمب و موشک کم بیاورند!… 

فقط یک لحظه تصور کنید اگر چنین جنایاتی را هر کشور دیگری که مخالف امریکا و ناتو هست انجام می داد تا بحال چند بار از کره زمین محو کرده بودند؟… 

ابعاد سیاستهای یک بام و دوهوا و تبعیض آشکار و دفاع از جنایت و حق انتقام باور کردنی نیست!

مهمترین مسئله حیرت انگیز این استکه بقدرت رسانه های حاکم چنین سیاستی را بنام دفاع از حقوق بشر، دمکراسی، صلح و امنیت به پیش می برند! 

رسانه هایی که به مرکز آموزش و تربیت خبرنگاران روسپی تبدیل شده اند

در این زمینه گسترده ترین فحشای سیاسی توسط رسانه ها و خبرنگاران در سطح جهان به پیش می رود. موسسات و خبرنگارانی که قلم به مزد هستند و با بی شرمی مطلق سعی می کنند قاتل را قربانی جا بزنند! 

یکی از مهمترین مراکز تربیت روسپی های خبرنگار برای ایرانی ها رسانه “ایران انترناشیونال” است! لطفا کیفیت مصاحبه ها و پرسش های جهت دار خبرنگاران را بدقت گوش کنید تا ابعاد خیانت روسپی های رسانه ها را به بشریت درک کنید! آنها برای دفاع از حقوق ماهانه خود خود و آینده بشریت را بفروش گذاشته اند! 

در جنگهای مدرن، جنگ اصلی در رسانه ها به پیش می رود. تانکهای رسانه ها درست به مغز بینندگان شلیک می کنند!… 

در این زمینه هزاران مثال هست که در اولین فرصت خواهم نوشت… 

امیدوارم شما هم از نوشتن مثال های مهمی که در این روزها دیده اید کوتاهی نکنید.  جمع آوری اینگونه اسناد و  انتشار آنها به ارتقاء آگاهی اجتماعی همدیگر و هموطنان ارجمند بیشترین کمک را می کند. 

انقلاب واقعی از طرق آگاهی توده های انقلابی به پیروزی واقعی می رسد!… 

در صورتیکه آگاهی توده ها ضعیف باشد حتی اگر در شورشی رژیم را سرنگون کنند مانند سال 1357 موج سواران بین المللی سرانجام از پیشرفت انقلاب واقعی جلوگیری کرده و توده های ناآگاه را به تغییر دکوراسیون نظام قانع می کنند! 

به امید پیروزی واقعی انقلاب ایران که تنها تضمین برگشت ناپذیری آن به شرایط سابق درجه آگاهی توده ها و خودسازماندهی آنها در تمام سطوح ممکن است!… 

به امید از بین رفتن جنگهای ابدی نظام امپریالیستی که هر بار به بهانه عمل جراحی دقیق و کوچک در نطقه شروع می شود ولی بسرعت کل منطقه را بی ثبات می کنند که زمینه دخالتها و جنگهای بعدی و بی پایان را تضمین می کنند! 

از آسمان خاورمیانه باران بمب و اسلحه می بارد! ابعاد این جنگ مطلقا فقط به حماس و اسرائیل محدود نخواهد ماند. باید بینهایت هوشیار باشیم! 

بی ثباتی در تمام خاورمیانه، قفقاز، آفریقا، آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی، روسیه تحت رهبری امریکا و ناتو به پیش می رود. 

این جنگها به بهانه های مختلف به پیش می رود ولی دلیل اصلی آن بهم خوردن توازن قوای اقتصادی و نظامی کشورهای جهان است!… 

باید به مسائل استراتژیک بین المللی بیشتر توجه کنیم که آینده بشریت را بشدت تهدید می کنند!… 

با احترام، 

احمد پوری (هلند) 09 – 11 – 2023