مصاحبه روح الله مردانی با جعفر عظیم زاده!

در مصاحبه‌ای که روح الله مردانی با جعفر عظیم زاده از طریق تماس تلفنی با داخل زندان اوین انجام داده است، جعفر عظیم زاده شرایط کنونی زندانیان را افشا میکند.

در مصاحبه‌ای که روح الله مردانی معلم و فعال دانشجویی سوالاتی از وضعیت زندانیان، وضعیت آزادی زندانیان بدلیل ویروس کرونا و وضعیت خود جعفر عظیم زاده پرسیده شد.

در ابتدا جعفر عظیم زاده از وضعیت بد بهداشتی زندانیان و نبود کوچکترین امکانات اولیه بهداشتی در داخل زندان صحبت کرد و افزود در شرایط کنونی که وضعیت غذای زندانیان غیر قابل استاندارد است خود عاملی برای ضعیف بودن و آسیب پذیر بودن زندانیان دانست. در ادامه وی به آزاد نکردن و عدم موافقت با آزادی خود و بسیاری از زندانیان سیاسی نیز اشاره کرد و آزادی را در شرایط کنونی که خطر ابتلا به این ویروس وجود دارد را حق تمام زندانیان دانست.

جعفر عظیم در ادامه در مورد اینکه قرار بود تعداد زیادی از زندانیان آزاد شوند، وی گفت که اکثر آزاد شدگان به جرایم ۶ ماه محکوم شده بودند ولی مسئولان زندان کماکان زندانیان سیاسی را تحت فشار قرار میدهند. جعفر عظیم در اعتراض به بی توجهی به شرایط خودش از طرف سازمان زندانها دیگر داروهای خود را مصرف نمیکند. وی تعطیلی سازمان زندانها که نه در چرخه تولید جامعه هیچ تاثیری ندارد را الزامی دانست و خواست آزادی زندانیان در شرایط کنونی را اعلام کرد.

نه_به_سرکوب_فعالین 

کروناویروس 

زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

Share: