24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

مصدومیت یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع

یک کارگر ساختمانی حین کار در طبقات یک ساختمان در حال ساخت در شهر کرمانشاه سقوط کرد و مصدوم شد.

یک کارگر ساختمانی در کرمانشاه، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی در میدان مرکزی این شهر، بر اثر سقوط از ارتفاع و برخورد با زمین به شدت مصدوم شد.

این کارگر که حدود ۴۰ساله است، در حال کار جوشکاری در طبقه چهارم اسکلت ساختمان بود که با طبقه منفی یک سقوط می‌کند و به علت ضربه وارده به شدت مصدوم می‌شود.