مصدومیت ۵ کارگر و جان باختن یک کارگر در ۳ حادثه کارگری

روز دوشنبه ۱۰ خردادماه، در ۳حادثه جداگانه در شهرهای کرج، شاهرود و ورامین ۵کارگر مصدوم و یک کارگر جان باخت. نبود ایمنی محیط و شرایط کار باعث بوجود آمدن این ۳ حادثه کارگری شده است.

مصدوم شدن دو کارگر ساختمانی در تخریب غیراصولی ساختمان

۲ کارگر در حال تخریب غیراصولی ساختمانی در رجایی‌شهر کرج زیر آوار محبوس شدند. این دو کارگر در حال تخریب ساختمانی ۲ طبقه در خیابان داریوش رجایی‌شهر کرج بودند. بر اثر رعایت نشدن اصول ایمنی به هنگام تخریب، ناگهان دیوارها فرو ریخته و ۲ کارگر زیر آوار محبوس شدند.

نیروهای نجات اقدام به آواربرداری نموده و خوشبختانه ۲کارگر حدود ۲۵ساله زنده از زیر انبوهی خاک و آجر خارج نمودند.

مصدوم شدن یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع در حادثه کارگری دیگر

یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از بلندی در خیابان حجاب شهر شاهرود مصدوم شد.

این کارگر از ارتفاع یک ساختمان نیمه‌کاره در شاهرود سقوط کرد که منجر به مصدومیت وی شد.

بنابه گزارش آتش نشانی شاهرود، این کارگر ساختمانی حین کارکردن به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی سقوط کرده است. نیروهای اورژانس وی را که بشدت مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل کردند.

مصدوم شدن ۲ کارگر و جان باختن یک کارگر دیگر در تخریب غیراصولی ساختمان

در حادثه کارگری دیگر، صبح امروز (دوشنبه) بر اثر ریزش آوار در ورامین دو کارگر مصدوم و یک کارگر جان باخت.

حوالی ساعت ۷ و ۴۰ دقیقه صبح امروز ۳ کارگر در حال تخریب و نوسازی ساختمانی در منطقه کهنه‌گل ورامین بودند. بر اثر رعایت نشدن اصول ایمنی در تخریب، ناگهان دیوارها فرو ریخته و ۳ کارگر زیر آوار محبوس می‌شوند.

نیروهای نجات پس از ایمن‌سازی محل شروع به آواربرداری کردند. با بیرون کشیدن ۳ کارگر، متاسفانه یکی از آنها جان خود را از دست داده بود. دو کارگر دیگر نیز مصدوم شده بودند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار، در بین کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است.

Share: