مطالبات کارگران دستمایه تبلیغات انتخاباتی نیست

مطالبات کارگران دستمایه تبلیغات انتخاباتی نیست و با سیاسی‌کاری مشکلی برطرف نخواهد شد. این روزها در مقطع تبلیغات انتخاباتی قرار داریم. کاندیداهای تعیین صلاحیت شده که اتفاقا هیچ صلاحیتی برای پست ریاست جمهوری کشور ندارند به صحنه آمده‌اند. هر یک سعی می‌کنند با دستاویز قرار دادن منافع بخشی از جامعه، شعارهای پررنگ و لعاب‌تری عرضه کنند.

مشکلات پایه‌ای طبقه کارگران آنچنان عمیق و گسترده است که هیچ‌یک از آنان جرأت نزدیک شدن به حقوق پایه‌ای کارگران را ندارند. با این حال، نمایندگان کارگری خطاب به آنها تاکید می‌کنند که مطالبات کارگران دستمایه تبلیغات انتخاباتی نیست.

ناصر چمنی روز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۰، با درج مطلبی در روزنامه آرمان به موضوع انتخابات و مطالبات کارگران پرداخته است. وی که عضو کانون انجمن صنفی کارگران ایران می‌باشد، شرایط کشور را عجیب توصیف می‌نماید. بدین معنا که در طول سال، به هیچ‌یک از خواسته‌ها و حقوق کارگران توجه نمی‌شود. از طرف دیگر برای جلب بیشتر آرا، شعارهای زیادی برای تامین معیشت مردم داده می‌شود. وی می‌نویسد:

«وضعیت عجیبی در کشور برقرار شده است. بدین معنا که با‌ توجه به اینکه در ‌برهه انتخابات قرار داریم، ‌شعارهای زیادی برای تامین معیشت مردم بویژه خانواده‌های کارگری داده می‌شود. می‌خواهند مشارکت مردم را برای شرکت در انتخابات جذب کنند. براساس سوابق و تجربیات گذشته، بعد از انتخابات هیچ‌کس به فردی که به آن رای داده دسترسی ندارد.

در موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۰ که در اسفند ۹۹ مطرح شده بود، قریب به اتفاق نمایندگان مجلس، بویژه در کمیسیون اجتماعی، درباره این موضوع صحبت و اظهارنظر می‌کردند. آنان تاکید داشتند دستمزدهای جامعه کارگری باید افزایش یابد. در واقع نمایندگان مجلس از این موضوع برداشت پوپولیستی کردند و به شکل دقیق‌تر، دست روی نقطه ضعف مردم گذاشته می‌شود.

مشکل از جایی شروع می‌شود که بحث از اوج می‌گذرد و به روال عادی برمی‌گردد. بعد از گذشت این شرایط، دیگر نمی‌توان هیچ‌کدام از آنهایی که خود را متولی و دلسوز کارگران نشان می‌دادند، پیدا کرد».

نمایندگان کارگران به رئیس جمهور و معاونان او دسترسی ندارند

ناصر چمنی خود نماینده کارگران در انجمن صنفی کارگران ایران می‌باشد. وی روی برخوردهای پوپولیستی کاندیداها در ایام انتخابات دست می‌گذارد. چمنی می‌گوید: «نامزدهای انتخاباتی قصد دارند از موضوع مطالبات کارگران ، برای جمع‌آوری رای استفاده کنند. بعد از تمام شدن انتخابات، نمایندگان کارگران، نه به رئیس جمهور و نه حتی به معاونان او دسترسی ندارند که حرف‌هایشان را بزنند.»

Share: