مطرح شدن نظریه جوانتر بودن کاینات

ستاره شناسان آلمانی معتقدند عمر کاینات دو میلیارد سال کمتر از ان است که قبلاً تصور می شد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از phys.org، ستاره شناسان مقدار جدید ضریب ثابت هابل را محاسبه کرده اند که بر خلاف گذشته نه 70 بلکه برابر 82.4  است و با توجه به عدد جدید، عمر کاینات که قبلاً 13.7 میلیارد سال محسوب می شد،  تقریباً 11.4 میلیارد سال حاصل می شود. دانشمندان آلمانی مشاهدات خود را بر اساس همگرایی گرانشی انجام دادند. طبق این روش میدان گرانشی اجرام عظیم نور ناشی  از اجرام دورتر را منحرف می کند. مسافت ها  برابر 810 و 1230 مگا پارسک (به ترتیب 2.6 و 4 میلیارد سال) بودند. یادآور می شود چندی پیش مجله علمی  Physical Review D نوشت انرژی تاریک (Dark energy) که به عقیده دانشمندان به وجود آورنده و خالق کاینات بوده، 22 میلیارد سال بعد آنرا از بین خواهد برد. دانشمندان از راهکار جدیدی در مطالعات خود استفاده کرده و به این نتیجه رسیده اند که کاینات به احتمال زیاد بر اثر فروپاشی کامل از بین خواهد رفت. به عقیده آنها، کاینات در نتیجه گسترش سریع که باعث فروپاشی ماده خواهد شد، به موجودیت خود پایان خواهد داد. با این حال باید یادآور شویم که 22 میلیارد سالی که تا مرگ کاینات باقی مانده، در مقیاس بشری یک دوره بسیار طولانی است و طی آن حتما فرضیه های زیاد دیگری درباره زمان پایان دنیا و فرا رسیدن “آخر زمان” مطرح خواهند شد.

Share: