معلم زندانی آزاد باید گردد؛ تجمع معلمان در شیراز، البرز،دهدشت، ایلام، لرستان و اصفهان

تجمع معلمان در شیراز، البرز، دهدشت، ایلام، لرستان و اصفهان در اعتراض به اجرا نشدن رتبه بندی ۸۰ درصد

روز شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰، در پی فراخوان قبلی تجمع اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف برگزار شد.

معلم زندانی آزاد باید گردد؛ تجمع اعتراضی معلمان استان فارس

روز شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰، در استان فارس معلمان معترض جلوی اداره آموزش و پرورش این استان در شهر شیراز تجمع کردند.

معلمان معترض با شعار: «معلم زندانی آزاد باید گردد»، خواهان آزادی همکاران خود شدند.

معلمان حاضر در تجمع بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «۸۰ درصد حل نشه کلاسا تعطیل می‌شه». «تا حقمونو نگیریم، سرکلاس نمیریم».

در این تجـمع معلمان بازنشسته همراه با سایر معلمان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی شرکت داشتند. آنها همچنین به اجرا نشدن همسانسازی حقوق معترض هستند.

البرز

امروز شنبه ۲۷ شهریور، معلمان استان البرز با تـجمع روبروی اداره آموزش و پرورش این استان دست به اعتراض زدند.

معلمان شعار می‌دهند: «رتبه‌بندی حق مسلم ماست».

در بنر معلمان معترض نوشته شده بود‌: «رتبه‌بندی با تاخیر ده ساله در محاق».

دهدشت

روز شنبه ۲۷ شهریور، معلمان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد با تـجمع جلو اداره آموزش و پرورش، دست به اعتراض زدند.

یکی از معلمان زن در این تـجمع گفت: «بحث ما این است که چرا ما حقوق‌مان را باید با التماس بخواهیم؟ چرا باید التماس کنیم؟ ما خواستار اجرای رتبه‌بندی و همچنین خواهان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستیم».

ایلام

روز شنبه ۲۷ شهریور، معلمان استان ایلام نیز روبروی اداره کل آموزش و پرورش این استان دست به تـجمع زدند.

آنها به وضعیت بد معیشتی و شغلی خود اعتراض دارند.

خواسته‌ اصلی معلمان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی است.

لرستان

روز شنبه ۲۷ شهریور، معلمان استان لرستان روبروی اداره کل آموزش و پرورش این استان دست به تـجمع زدند.

معلمان معترض خواسته‌ اصلی خود را اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی عنوان کردند.

تجمع اعتراضی معلمان خوزستان

روز شنبه ۲۷ شهریور، معلمان استان خوزستان روبروی اداره کل آموزش و پرورش این استان در اهواز دست به تـجمع زدند.

این معلمان نیز به وضعیت بد معیشتی و شغلی خود اعتراض دارند.

آنها نیز خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی هستند.

در اصفهان نیز معلمان دست به تـجمع اعتراضی زدند.

Share: