معوقات مزدی رانندگان مرکز بهداشت ایرانشهر

رانندگان مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان از ۴ ماه معوقات مزدی خود خبر دادند.

هرانا، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، رانندگان مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر از ۴ ماه معوقات مزدی خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، مطالبات مزدی رانندگان مرکز بهداشت در حالی است که خودرو متعلق به خود رانندگان بوده و استهلاک و سوخت آن نیز بر عهده آنها است.

رانندگان مرکز بهداشت از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد کرده و گفتند: ”با وجود شیوع ویروس کرونا شیفت کاری ما به ۱۱ ساعت افزایش یافته که کادر اجرا در دو نوبت صبح و عصر به مرکز بهداشت مراجعه می کنند و ما مشغول سرویس دهی هستیم”.

رانندگان افزودند: ”با شرایط پیش آمده و وضعیت نابسامان اقتصادی، استهلاک خودرو، مخارج زندگی، قسط و اجاره ها حقوق ما چهار ماه تاخیر دارد و از آنجایی که هیچ منبع درآمدی نداریم باعث وضعیت بد معیشتی ما شده است”.

Share: