معوقات مزدی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس

کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس از عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود خبر دادند. کارگران می گویند که “هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق‌مان را با یک ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند و عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» آغاز شد و چند سالی است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم”.

منابع خبری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن زاگرس از نارضایتی کارگران این واحد از عملکرد بخش خصوصی در رویه‌ی پرداخت حقوق خود خبر می‌دهند.

کارگران، در تشریح مشکلات خود گفتند: “هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق‌مان را با یک ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما کارگران حداقل‌بگیر بوجود آورده است”.

آنها با بیان اینکه دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد، درباره مطالبات صنفی خود افزودند: “تنها کاری که کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند فقط اعتراض است که آن هم با ترس از اخراج انجام می‌شود بنابراین آخرین اعتراض ما در روز پنجشنبه (۱۶ مرداد ماه) بدون نتیجه خاتمه یافت”.

به گفته کارگران، دلیل برپایی این اعتراض چند ساعته، بی‌تفاوتی کارفرما و مسئولان راه‌آهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران است”.

کارگران در ادامه مطالبات خود درباره مشکلات بیمه‌ای و برخی مزایای قانونی و عرفی خود نیز گفتند: “در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند بن ماه رمضان و دادن لباس و کفش کار نیز با مشکل روبرو هستیم و این مسئله باعث گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است”.

کارگران ابنیه فنی زاگرس در ادامه افزودند: “عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» آغاز شد و چند سالی است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم”.

Share: