معوقات مزدی کارگران شهرداری امیدیه

کارگران شهرداری امیدیه در استان خوزستان ۶ ماه حقوق پرداخت نشده طلب دارند. یکی از کارگران با بیاناینکه تعویق در پرداخت حقوق نخستین بار نیست که اتفاق افتاده می‌گوید “دخترم به تازگی محصل شد اما از پس هزینه‌های آموزش‌ برنمی‌آیم”.

فارس، کارگران شهرداری امیدیه در استان خوزستان ۶ ماه حقوق پرداخت نشده طلبدارندسجاد یکی از کارگران شهرداریامیدیه اظهار کرد: “به تازگی ازدواج کردم اما متاسفانه با بروز این مشکل تمام امورات زندگی و برنامه ریزی‌هایمان به هم خورده و اقساطمان عقب افتاده‌اند”.

وی گفت: “در این ۶ ماه تمام خرج و مخارج زندگی از پس‌اندازی استفاده می‌شد که اکنون چیزی از آن باقی نمانده است”.

کریم یکی دیگر از کارگران گفت: “همسرم که به بیماری سختی دچار است برای درمان نیاز به هزینه دارد که در این اوضاع و سنگینی مخارج درمان، تعویق ۶ ماهه در پرداخت حقوق ضربه سنگینی به کارگران وارد کرده است”.

وی ضمن بیان اینکه تعویق در پرداخت حقوق بارها اتفاق افتاده است، ادامه داد: “دخترم به تازگی محصل شد اما با توجه به عدم پرداخت حقوق و نداشتن پس‌انداز کافی از پس هزینه‌های آموزش‌ برنمی‌آیم”.

شهرداری مدعی است که عدم پرداخت بدهی‌ها از جانب ادارات و شرکت ها موجب کاهش درآمد شهرداری و تعویق در پرداخت حقوق کارگران شده است.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *