معوقات مزدی کارگران شهرداری سراوان

کارگران شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان از مطالبات مزدی ۳ ماهه خود خبر دادند.

هرانا، به نقل از عصرهامون، کارگران شهرداری سراوان از مطالبات مزدی ۳ ماهه خود خبر دادند.

به گفته یکی از کارگران: “یکی از وظایف شهرداری این است که با برنامه ریزی مناسب تدابیر لازم نسبت به پرداخت حقوق کارگران اقدام کند”.

وی افزود: “عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران شهرداری سراوان موجب شده تا برخی از کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر برند”.

وی با اشاره به اینکه تسریع در روند پرداخت مطالبات به حق کارگران لازم و ضروری است، گفت: “دیگر توان تهیه مایحتاج زندگی برای کارگران سخت شده است و این قشر از جامعه منبع درآمد دیگری ندارند تا از آن طریق ارتزاق کنند”.

Share: