24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

معوقات مزدی کارگران شهرداری چابهار

کارگران شرکتی شهرداری چابهار از معوقات مزدی خود خبر دادند.

ایلنا، کارگران شرکتی شهرداری چابهار از عدم پرداخت اضافه کاری‌ های خود خبر دادند.

به گفته یکی از این کارگران، “از ابتدای سال جاری شش ماه است که اضافه کاری‌ های کارگران شهرداری چابهار توسط کارفرما پرداخت نشده است.”

این کارگر در ادامه با اشاره به اینکه برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار کارفرما باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰ درصد و بابت هر ساعت کار شبانه ۴۰ درصد دستمزد بیشتر پرداخت نماید افزود: “ما به پرداخت اضافه‌ کاری نیازمندیم و حداقل حقوق دریافتی مخارج زندگی‌ ما را تامین نمی‌کند. اگر اضافه کاری ها به موقع پرداخت نشود ما با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.”