• بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است
    مقام مسئول: ترکیه بازار ۱.۷ میلیارد دلاری روسیه و اوکراین را از ایران گرفت
    رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ظرفیت ۱.۷ میلیارد دلاری شیلات در بازار روسیه و اوکراین گفت: متأسفانه ترکیه صاحب این بازار شد و ما نتوانستیم از این بازار‌ها استفاده کنیم؛ درباره استفاده از دیگر بازار‌های همسایه هم عقب ماندگی داشتیم.
    بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شهروندی و واجب اجتماعی تاکید کرد و گفت: در بحث مبارزه با فرار مالیاتی و فساد باید تمرکز بر کسانی باشد که تاثیر بسیاری در شکل گیری این جرایم و مفاسد دارند و طبیعتا با تکیه بر اصل اهمیت، باید سراغ آن ۱۰ درصدی برویم که ۹۰ درصد فرار مالیاتی را شکل می‌دهند. تاکنون بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده و در تلاشیم که علاوه بر شناسایی این شرکت ها، ذی نفعان اصلی را که مرتکب فرار مالیاتی شده اند، نیز شناسایی و از آن‌ها مطالبه مالیات کنیم.