منشا واقعی کروناویروس پیدا شد

تیمی از دانشمندان چینی دریافتند که جهش های غیرمعمولی که مشخصه کرونا است پیشتر در ویروس های دیگری که خفاش های وحشی را آلوده کرده بودند، دیده شده است.

به گزارش اسپوتنیک، تیمی از دانشمندان چینی دریافتند که جهش های غیرمعمولی که مشخصه کرونا است پیشتر در ویروس های دیگری که خفاش های وحشی را آلوده کرده بودند، دیده شده است.

این کشف این شایعه را که کووید-19(کرونا) در آزمایشگاه ایجاد شده است را رد می کند. نتایج تحقیق محققان که منشا واقعی کروناویروس را مشخص می کند در مجله Current Biology منتشر شده است.

کروناویروس RmYN02 که از 227 نمونه جمع آوری شده از استان یون‌نان چین از ماه مه تا اکتبر سال 2019 شناسایی شده است. نشان می دهد که بعضی از قسمتهای ژنوم RmYN02 تقریباً با کووید-19 یکی هستند. در بخشی از ژنوم هر دو ویروس شباهت تا 97.2 درصد مشاهده می شود ولی در بخش دیگری مثل اتصال ویروس به سلول هیچ شباهتی مشاهده نشده است و این بدان معنی است که کروناویروس RmYN02 نمی تواند مثل کووید-19 به سلول های انسانی وارد شود و شخص را آلوده کند.

کروناویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌ها و زیر مجموعهٔ کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید-19 را شامل می‌شوند.

Share: