‘مواد پروتئینی با کیفیت از سفره کارگران ایران حذف شده’

ایلنا خبرگزاری کار ایران با انتشار گزارشی می‌گوید به دلیل وخامت شرایط معیشتی، غالب کارگران ایران، مدتهاست که مواد پروتئینی باکیفیت را از سفره‌های خود حذف کرده اند.

این گزارش می‌گوید: آمارهای رسمی نشان می‌دهد مصرف پروتئین قرمز در طبقه متوسط ۳۶ درصد کم شده، طبیعی است کارگرانی که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها حداقل بگیر هستند و پایین‌تر از طبقه متوسط قرار می‌گیرند، دیگر قادر به خرید گوشت قرمز و یا حتی گوشت سفید نباشند و این اقلام را از سبد خرید ماهانه خود به اجبار حذف کرده باشند.

Share: