مجمع پارلمانی شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ما به اتفاق آرا به خروج فوری روسیه از شورای اروپا رأی داده‌ایم».