اهواز – راه پیمایی بازنشستگان – شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

امروز شنبه در روز اول هفته، ایران غرق در اعتصاب و اعتراض اقشار و طبقات گوناگون در تهران و نقاط مختلف کشور شد. بازنشستگان، کارگران نفت، کسبه و بازاریان و کارگران با اعتصاب و تجمعات اعتراضی این هفته را آغاز کردند.

بر اساس گزارش ها و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی این اعتصابات و اعتراضات که در مواردی با ورود و دخالت نیروهای سرکوب حکومتی همراه شده است از جمله در شهرهای تهران، اصفهان، لنجان، یزد، کوهچنار، نورآباد ممسنی، خرم آباد، شهرک محمودآباد، اسلم آبادغرب، رشت، زنجان، اهواز، شوشتر، آبدانان، کرمان، بندرعباس، شوش، آبادان، خرمشهر، کنگان و عسلویه برگزار شده و در جریان است.

تهران – اعتراض بازاریان – شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

اعتراضات بازاریانوکسبهنسبت به قوانین جدید مالیاتی و افزایش مالیات اصناف و گرانی و تورم سرسام آور که قدرت خرید مردم را پایین آورده و آنها را در بحران های اقتصادی غرق کرده ادامه دارد. اعتصاب بازاریان و کسبه در نقاط مختلف تهران با تجمعات اعتراضی نیز همراه بوده است. از جمله در خیابان ملت ماموران به اعتصاب‌کنندگان حمله کرده و عده‌ای را مجبور کردند مغازه‌هایشان را باز کنند و در پاسخ عده‌ی بیشتری از مردم به اعتصاب‌کنندگان پیوستند و مغازه‌هایشان را بستند. درگیری های کسبه با ماموران سرکوبگر با شعار «بی شرف بی شرف» همراه بود. تصاویری هم از حمله‌ی نیروی انتظامی به اعتصاب کنندگان در خیابان سعدی تهران منتشر شده است. در اصفهان اصناف مختلفی از بازاریان از جمله سبزه میدان، عمده فروشان ولیعصر و کوچه یخچال، پارچه فروشان، لوازم یدکی و …به اعتصاب پیوستند و مغازه های خود را بستند.

صنف لوازم یدکی تهران نیز با اعتصاب و راهپیمایی به سمت خیابان لاله‌زار همراه شد. صنف لوازم یدکی تهران در مواجه با نیروهای امنیتی خطاب به آنها شعار می‌دادند «بلرزید، بلرزید». نیروهای امنیتی تلاش کردند، راهپیمایی اعتراضی صنف لوازم یدکی تهران را متفرق کنند. اما به دلیل زیاد بودن جمعیت موفق نشدند. بازاریان خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار «بی‌شرف بی‌شرف» سر دادند. بازاریان سایر همکاران را دعوت به شرکت در اعتراض کرده و شعار می‌دادند: «بازاری با غیرت حمایت حمایت»

تهران – سرکوبگران در برابر مردم – شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

اعتصاب بازار و کسبه ها از جمله در شهرهای تهران، اصفهان، لنجان، یزد، کوهچنار، نورآباد ممسنی، خرم آباد و اسلام آباد غرب در جریان است.

بر اساس تصاویر منتشر شده اعتصاب کسبه ها در تهران در نقاط زیادی از جمله در اکباتان با اعتراضات مردمی سایر اقشار همراه شده است.

اهواز – راهپیمایی بازنشستگان – شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

بازنشستگان نیز در ادامه اعتراضات روزانه خود امروز نیز از جمله در شهرهای رشت، زنجان، اهواز، شوش، کرمانشاه، شوشتر، آبدانان، کرمان، بندرعباس، آبادان در خیابان ها دست به راهپیمایی و تجمع زدند که با شعارهای صنفی و ضدحکومتی همراه بود.

در این تظاهرات بازنشستگان شعارهایی از جمله «هم مجلس، هم دولت، دروغ می‌گن به ملت»، «نه مجلس، نه دولت، نیستن به فکر ملت»،« مرگ بر رئیسی »، «دولت بودجه نداره، به ما فشار میاره»، «وعده وعید کافیه، سفره‌ی ما خالیه»، «تامین اجتماعی، چه نام اشتباهی»، و «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی، وای از بندگی، وای از این بردگی، وای از این بردگی» سر دادند.

شوش – اعتراض بازنشستگان – شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

آنان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم افزایش متناسب حقوق خود با تورم دست به اعتراض زده‌اند.

در بخش هایکارگری نیز امروز ایران شاهد اعتصابات در نقاط مختلفی از جمله در حوزه تفت و پالایش است. از جمله کارگران داربست‌بند فاز‌های ۹ و ۱۰ عسلویه شرکت پارس قدرت کنگان دست به اعتصاب زدند. در شهرک محمود آباد هم که در آن بیش از ۲۰۰۰ واحد صنعتی با چند ده هزار کارگر فعالیت دارند تماما دست به اعتصاب زده و واحدهای خود را تعطیل کردند.

امروز شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ کارگران داربست‌بند روزمزد شاغل در فازهای ۹ و ۱۰ عسلویه در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌های‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
کارگران پروژه‌ای داربست‌بند شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد به میزان لیست پیشنهادی خودشان و اجرای نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند.
لازم به ذکر است که کارگران داربست‌بند شاغل در پروژه‌های نفت در تلاش‌اند تا از روز اول تیرماه به یک اعتصاب سراسری دست بزنند.

شهرک صنعتی محمودآباد – تعطیلی کارخانه ها بر اثر اعتصاب کارگران – شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

امروز شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ همچنین کارگران داربست‌بند پروژه‌ای شاغل در پتروپالایش کنگان در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌های‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
کارگران پروژه‌ای داربست‌بند شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد به میزان لیست پیشنهادی خودشان و اجرای نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.