مورد عجیب بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران؛ درآمد ۳۰۰ میلیاردی از قطع درختان

pastedGraphic.png

یکی از ردیف‌های بودجه قابل توجه در بودجه مصوب سال آینده شهر تهران، عوارض حاصل از قطع اشجار است.

به طوری که این ردیف بودجه در سال ۱۳۹۹ صفر در نظر گرفته شده بود، منتها در سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران از محل قطع درختان پایتخت درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته است./روزنامه فرهیختگان

Share: