موضع گیری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در باره انتخابات ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی بیانیه‌ای موضع خود را در قبال انتخابات ۱۴۰۰ مشخص کرده است. این بیانیه تحت عنوان «انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رای ربطی به ما ندارد» منتشر شده است.

متن بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:

pastedGraphic.png

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

«انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رای، ربطی به ما ندارد.

هم سرنوشتان، کارگران و مردم ستمدیده:

 سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه یک تشکل مستقل بوده و هست و ربطی به هیچ جناح و دار و دسته‌ای نداشته و ندارد.

این سندیکا از زمان اعلام موجودیت تاکنون در حد توان تلاش کرده است صدای رسای کارگران نیشکر هفت‌تپه باشد.

 تلاش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در راستای کسب مطالبات کارگری، انتقال تجارب خود و دیگر بخش‌های جنبش کارگری ایران در میان کارگران هفت تپه بوده است. چرا که ما اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه باور به نیروی طبقاتی کارگران را داریم.

ما در هیچ دوره‌ای دنبالچه این یا آن جریان خاص نبوده و نخواهیم بود.

ما سندیکایی مستقل از دولت، کارفرما و صاحبان سرمایه (چه در قدرت و چه خارج از قدرت) هستیم. عملکرد تاکنونی و پرونده کارگری ما گواه این ادعا می باشد.

ما با وجود تمام ضعف‌های موجود بر خود می‌بالیم که همچنان صدای کارگران هفت تپه بوده و هستیم. همچنان باور داریم که طبقه کارگر به نیروی خود آزاد و رها خواهد شد. کوچکترین توهمی به هیچ شخص، سازمان و جناحی نداشته و نداریم.

ما در اولین روز اعلام کردیم و بر این امر پای می‌فشاریم که حق گرفتنی است. این حق با اتحاد، همبستگی و سازماندهی کارگری و خارج از مناسبات مدافعان رنگارنگ نظام سرمایه‌داری بدست خواهد آمد.

صندوق رای و انتخابات هیچ ربطی به منافع ما کارگران ندارد. ما از هیچ شخص و سازمان و رئیسی! دستور نگرفته و در رکاب هیچ جریانی نبوده و نیستیم.

ما مستقل عمل کرده‌ایم، بر روی پاهای خود ایستاده‌ایم، گرسنگی کشیدیم، اخراج و زندانی شدیم، مورد تهدید و توهین قرار گرفتیم. اما بدون توهم به این و آن، رو به جلو گام برداشتیم. باورمان به نیروی طبقاتی کارگران هر روز بیشتر و بیشتر شد.

 نه زندان، نه اخراج، نه تهدید و نه تطمیع  نتوانسته است ما را از صف کارگران و فرودستان جامعه جدا کند.

 خواست کارگران هفت تپه، خواست دیگر کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران است. خواست ما مشترک است، درد ما مشترک است و برای این درد مشترک یک رزم مشترک کارگری را نیاز داریم.

ما ستاد انتخاباتی هیچ شخصی نبوده و نیستیم و این حق ماست و از این حق خود دفاع می‌کنیم.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ظلم و ستم و استثمار

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»

Share: