ميثم نجاتي، فعال کارگری و دانشجو، بازداشت شد

ميثم نجاتی عارف، دانشجوی دانشگاه آزاد و فعال کارگري، روز سه شنبه ۱۳ دی ماه، توسط ماموران امنيتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است.

ميثم نجاتي، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد کرج و فعال کارگری شرکت سايپا، بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته، زمان خروج از کارخانه و عزيمت به دانشگاه، توسط چند تن از ماموران امنيتی که در حراست کارخانه وی را با بلندگو احضار کرده بودند، دستگير و به محلی نامعلوم منتقل می شود.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، اين در حالی است که ماموران امنيتی ساعاتی بعد از دستگيری ميثم نجاتی عارف، وی را با دستبند و جهت بازرسی به منزلش برده‌ و ضمن توهين و اهانت به خانواده وي، کامپيوتر و بخشی از وسايل اين دانشجو و فعال کارگری را ضبط کرده و با وی به بازداشتگاه منتقل کردند.
از دليل دستگيري، محل بازداشت و سرنوشت اين فعال کارگری خبری منتشر نشده و پيگيری های خانواده وی در مراجعه به دادگاه انقلاب و مراکز انتظامي، بی نتيجه بوده است.
لازم به ذکر است که اين دانشجوی دانشگاه آزاد، در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز، به مدت دو هفته بازداشت و سپس آزاد شده بود.