مگر این راننده چیزی خلاف واقع گفته بود؟

ابراهیم حیدری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در مورد نبود تجهیزات بهداشتی برای رانندگان با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده بود اضافه کاری‌اش قطع و شیفت کاری‌اش تغییر کرد

ابراهیم حیدری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در مورد نبود تجهیزات بهداشتی برای رانندگان با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده بود اضافه کاری‌اش قطع و شیفت کاری‌اش تغییر کرد

مگر این راننده چیزی خلاف واقع گفته بود؟

نهادهای امنیتی‌ که در مورد مصاحبه با رسانه‌های برون مرزی ایراد می‌گیرید، خبرگزاری مهر که از خودتان است.

در آستانه روز جهانی کارگر مدیریت شرکت واحد برای پیشگیری از فعالیت‌های اعتراضی، فشار بر رانندگان و کارگران پیشرو را افزایش داده است. ابراهیم حیدری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در مصاحبه تصویری با خبرگزاری مهر از مشکلات عدیده‌ی رانندگان در مورد نبود تجهیزات و امکانات لازم برای عدم ابتلا رانندگان و شهروندان به ویروس کرونا صحبت کرده بود اضافه‌کاری‌اش قطع شد و شیفت کار‌اش تغییر کرد.

با توجه به شرایط سخت معیشتی و گرانی افسارگسیخته، مدیریت شرکت واحد با قطع اضافه کاری این راننده زحمتکشِ حق طلب  فشار بر وی و خانواده‌اش را افزایش داده‌ است. همچنین با وجود اینکه حیدری پنج سال  است که در شیفت عصر اشتغال دارد با تغییر شیفت وی به صبحکار از هیچ فشاری بر وی دریغ نشده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

:

Share: