میزان آمادگی اروپا برای روبرو شدن با بحران فعلی حتی از آفریقا کمتر است

شده میزان آمادگی اروپا برای روبرو شدن با بحران اقتصادی فعلی حتی از آفریقا کمتر است.

اسپوتنیک به نقل از CNBC ، در گزارش اتحادیه آفریقا خاطرنشان می شود که کاهش احتمالی نرخ رشد تولید ناخالص آفریقا به مراتب کمتر از اکثریت کشورهای اروپایی خواهد بود .

تهیه کنندگان گزارش محاسبات خود را بر اساس دو سناریوی ممکن واقع بینانه و بدبینانه انجام دادند. براساس سناریوی واقع بینانه ، تولید ناخالص داخلی قاره آفریقا در پایان سال 2020 میلادی 0.8 درصد کاهش خواهد یافت. در سناریوی بدبینانه ، افت 1.1 درصدی ذکر شده است.

براساس پیش بینی بانک توسعه آفریقا ، قبل از شروع شیوع گسترده ویروس کرونا ، رشد تولید ناخالص داخلی آفریقا تا پایان سال 2020 به 3.4 درصد می رسید. دلیل اصلی خسارت نسبتاً پائین آفریقا ، تعداد اندک افراد مبتلا به کرونا ویروس در این قاره است. تا 8 آوریل ، 10.6 هزار مبتلا به کرونا به طور رسمی در سرتسر آفریقا ثبت شده است. در بسیاری از کشورها ، مقامات برای مهار شیوع کرونا اقدامات جدی و سخت گیرانه  انجام نداده  و موسسات  اقتصادی را تعطیل نکردند.

در عین حال تهیه کنندگان گزارش قبول دارند که بخش بزرگی از اقتصاد آفریقا به بخش تولیدی غیررسمی تعلق دارند که در آمار رسمی مورد توجه قرار نمی گیرد اما  افت و رکود در آن بیشتر خواهد بود.

پیش از این ، برخی از اقتصاددانان و سازمان های تخصصی پیش بینی هایی را درباره میزان  کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی تا پایان سال 2020 مطرح  کردند. پیش بینی می شود میزان افت اقتصاد آلمان 9 درصد ، ایتالیا  10 تا 10 درصد و  اسپانیا  3.9 درصد باشد.

Share: